lunes, 10 de mayo de 2010

A HIRUGARRENAK, DAKIGU. BAINA ERREPUBLIKAK NAHI DUGUNA?


Ezker iraultzailea Espainiako Estatuan, eta zehazki Euskadin, eta han ni resido, bira bat aldarrikatzen dute a la Républica. Baina Errepublika motak nahi duguna lo eta komunistak?
Errepublika Popularrak eta federalak bat erabakitzen. Errepublika bat eta han el ahal izan se asente masa popularretan.

Ez dugu nahi Errepublika demokratiko burges bat, etorriko litzateke izatera lo mismito betidanik, kapitalismo madarikatu eta gogorra. Nahi dugu, Marxen hitzetan, Proletalgoaren diktadura. Herria, gidatuta Alderdi Komunistak, etortzen da al ahal izan, eta mantentzen du.

Gure zortearentzat, ibilbidea pixkanaka egiten ari da. Estatuan leninistak alderdi marxista desberdinak gogorki lan egiten ari dira unitateak. Lortutako unitatearekin, Monarkia zapaltzaileari postutik botako diogu.

Lan egin ohi dugu Errepublika sozialistak, bera gabe, komunismorik ez da egongo. Lan egin ohi dugu komunismoak, gabe el, berdintasunik ez da egongo. Agur iraultzaileak!

Edurnek testu idatzia (zahar PCE m-l militantea)


TRADUCCIÓN:

A POR LA TERCERA, LO SABEMOS. ¿PERO QUE REPÚBLICA QUEREMOS?

La izquierda revolucionaria en el Estado Español, y en concreto en el País Vasco, donde yo resido, proclaman una vuelta a la Républica. ¿Pero que tipo de República queremos los y las comunistas?
Yo opto por una República Popular y federal. Una República donde el poder se asente en las masas populares.

No queremos una República democrática burguesa, vendría a ser lo mismito de siempre, capitalismo puro y duro. Queremos, en términos de Marx, la Dictadura del Proletariado. Que el pueblo, guiado por el Partido Comunista, llegue al poder, y lo mantenga.

Para nuestra suerte, el camino poco a poco se está elaborando. Los distintos partidos marxistas leninistas en el Estado están trabajando duramente por la unidad. Con la unidad lograda, derrocaremos a la opresora Monarquía.

Trabajemos por la República socialista, sin ella, no habrá comunismo. Trabajemos por el comunismo, sin el, no habrá igualdad. Saludos revolucionarios!

Texto escrito por Edurne (antigua militante del PCE m-l)


2 comentarios: