domingo, 18 de abril de 2010

O REBOIRAS, UN HOME A RECORDAR


Xosé Ramón Reboiras Noia, o Reboiras, naceu en Dodro, preto de Compostela, e considerado o exemplo mais alentador pra nosa loita, asemade, un opositor ao franquismo incasable.

En reación ao franquismo, de caracter españolista, no noso xoven Reboiras vai crescendo un espirito nacionalista revolucionario, dende a observa da decadente situación daquela Galicia.

En 1969 ingresa na UPG, definido como comunista patriotico, adicandose a Fronte Cultural Galega. Entre os mediados dos 70 é un dos orgañizadores sindicais mais activos, promoveo boicot as elecions do sindicato vertical.

Levou a UPG acercarse ao marxismo leninismo, ou mellor dito, aplicou os principios de marx, engels, lenin e stalinao seu caracter patriotico.

Reboiras e un home luitador, consciente e formado, ao que todos e todas lle debemos moito das suas ensinanzas.

Eire

No hay comentarios:

Publicar un comentario